Kratka povijest Rimokatoličke župe Šurkovac

Kratka povijest Rimokatoličke župe Šurkovac

 • Srednji vijek: spominje se župa Vodičevo u kojoj su crkve Sv. Petra i Sv. Križa, kasnije i Sv. Katarine.
 • 1672. god. tu su tri župe za koje se zna i broj katolika: župa Vodičevo 2.500, župa Dragotinja 1.800. i župa Ljubija 893. Vodičevo ima dvije crkve i župni stan, a dušobrižništvo vode dva franjevca.
 • Krajem 17. st. za Bečkoga rata katolici su prebjegli u prekosavlje i župe su nestale.
 • Dvadesetih godina 18. st. oživljuje župa Vodičevo jer se jedan dio iseljenika vratio.
 • Četrdesetih godina 18. st. župa broji 460 vjernika s teritorijem Dragotinje i Ljubije, a župnik stanuje u Dobrljinu. Tada postoje crkve: drvena Sv. Jeronim u Dobrljinu, Sv. Lucije u G. Vodičevu, župna crkva Sv. Katarine u Ravnicama i drvena kapelica Sv. Marka Evanđelista.
 • 1762. god. u Vodičevu ima 511 katolika.
 • 1779. god. počinju se voditi matice krštenih.
 • 1788. god. u vrijeme posljednjega austrijsko-turskoga tzv. Dubičkoga rata (1788.-1791.) katolici bježe pred progonima u austrijske zemlje. Župa Vodičevo prestaje postojati. Preostali katolici povukli su se u zabitniji Volar, pa je tamo sjedište župe. Od tada se župa zove Volar.
 • Od 1800. god. nova župa vodi matice.
 • 1801. župni stan je premješten u Šurkovac.
 • 1813. župa Šurkovac – Volar imala je 802 katolika.
 • Oko 1825. god. župni stan je premješten na Kosu.
 • 1846. god. izgrađen je novi župni stan.
 • 1877. god. župa Šurkovac-Volar imala je 1.945 katolika.
 • Početkom osamdesetih godina 19. st. uz župni stan podignuta je crkva i župnik je sagradio školu u kojoj je sam podučavao.
 • 1935. god. župa Šurkovac-Volar imala je 3.860, u šematizmu se još uvijek župa naziva Volar.
 • Tridesetih godina 20. st. odlučeno je da se gradi nova crkva nedaleko od postojeće, ali na pristupačnijem mjestu. U tu je svrhu kupljena kuća za župnika i pored nje izgrađena kapelica.
 • 1936. - 1942. god. sagrađena je nova crkva veličine 30 x 14 m s dva tornja.
 • 1942. god. obje zgrade su izgorjele.
 • 1946. god. državne su vlasti prisvojile matice vođene do te godine.
 • 1962. god. izgrađena je sadašnja župna kuća.
Rimokatolička župa Presvetoga Srca Isusova, Šurkovac
 • 1972. izgrađena je u Kalajevu područna crkva 10 x 5 m.
 • 1977. župa je imala 1.550 katolika.
 • 1991. god. župa je imala 1.258 katolika, od toga u Kalajevu 167, u Gornjem Volaru 355.
 • 1991. - 1992. pred početak rata crkva je renovirana i postavljena su tri vitraia na temu Srca Isusova po nacrtu Ivane Ulman-Ćurilović.
 • U ratu (6. 4. 1992.-14. 9. 1995.) župljani su većinom izbjegli ili su bili protjerani, crkva i župna kuća su potpuno opljačkane. Odnesene su slike, kipovi, posuđe, …
 • 3. 3. 1993. podmetanjem eksploziva dva tornja su potpuno srušena, a glavni dio crkve jako oštećen.
 • 1995. na kraju rata bilo je oko 190 katolika u Šurkovcu.
 • 1998. god. župna kuća je osposobljena za stanovanje.
 • 1998.-99. sagrađena je dvorana za liturgijska slavlja u dvorištu kraj srušene crkve.
 • 2001. god. stara je crkva u Kalajevu zbog dotrajalosti srušena pa je izgrađena nova.

Mrežna stranica zupa-surkovac.com koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Više o kolačićima.

Slažem se